Stacks Image 291126

IBILITY, SKANDIA OCH SOPHIAHEMMET REHAB CENTER I INNOVATIVT SAMARBETE

Inom ramen för Skandias Hälsoförsäkring har Ibility och Sophiahemmet Rehab Center sedan 2003 utvecklat en tjänst för Yrkeslivsplanering. Sedan 2009 används den av allt fler företagskunder i kombination med hälso- och rehabvägledning samt kognitiv beteendeterapi. Tjänsten är ett unikt och viktigt komplement till andra traditionella preventiva hälsoinsatser.

2016 uppmärksammades Skandias arbete med att minska ohälsa av Fortune's Change the World list som handlar om företag som tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå för att skapa affärsmöjligheter.

Skandia intog plats 20 av 50 bolag i världen, detta som enda svenska bolag. Skandias framgångsrika arbete med att minska ohälsa avgjorde toppnoteringen.

FRISKVÅRD I VARDAGEN

I Yrkeslivsplaneringen matchas individens resurser, drivkrafter och förutsättningar mot jobbets krav och möjligheter. Tjänsten ger medarbetaren ett professionellt stöd till reflektion kring sin arbetsvardag utifrån en beprövad metodik i syfte att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Med den nyskapande tjänsten blir arbetets vardag en del av det kortsiktiga och långsiktiga friskvårdsarbetet. Individens matchning mot arbetsplatsen och yrkesrollens förutsättningar blir ett viktigt och självklart bidrag för att skapa god hälsa.

HÅLLBARA ALTERNATIV

Vid en pågående sjukskrivning fungerar istället Yrkeslivsplaneringen som en viktig del av rehabiliteringsprocessen. Med en tydlig och aktuell bild av sig själv och sin yrkesroll ges individen förutsättningar att identifiera kloka och hållbara alternativ vid en arbetsåtergång eller vid en omställning.

Den som inte har Skandias Hälsoförsäkring kan istället använda tjänsten Karriärhälsa® för organisation eller privatperson.

Om Ibility   |   Nyheter   |   Media   |   KontaktVäxel  08 - 15 00 70  |  info@ibility.se