MEDIA

Ibility har ett djupt engagemang i arbetsliv och arbetsmarknad. Genom böcker och bokcirklar, föreläsningar, filmer och podcaster vill vi bidra till en praktiknära kunskap om arbetsmarknaden där enskilda arbetsgivare och arbetstagare står i centrum.

Vi föreläser på skolor och högskolor, utbildar och handleder vägledare, för samman arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och träffar politiker som söker bättre modeller för en välfungerande arbetsmarknad.


BÖCKERFÖRELÄSNINGAR

Juni 2018 | Föreläsning Almedalsveckan


ELEVARBETEN HÖGSKOLAN VÄST

  • Äntligen måndag!

  • Elefanten som aldrig fick nått jobb.

  • André

  • Biologdesignern

Om Ibility   |   Nyheter   |   Media   |   KontaktVäxel  08 - 15 00 70  |  info@ibility.se