HUSHÅLLA MED MÄNNISKORS FÖRMÅGOR?

Idag slösas mänsklig förmåga – i Sverige och i världen. Föråldrade och trubbiga modeller används för att fatta individuella beslut och policybeslut kring studier, arbetsliv och arbetsmarknad. Detta har stor inverkan på människors liv och arbetsliv. På ekonomi och hälsa. På samhällets välmående och vår upplevelse av att leva i en civiliserad tid.

Att känna äntligen måndag är ingen rättighet. Det är en livsförändrande möjlighet som gagnar både den enskilde och samhället i stort.

Ibilitys Institutes forskning och Ibilitys tjänster visar hur vi kan investera klokt i människor och ta vara på denna investering bortom statistiska och statiska antaganden. Målet är en välfungerande arbetsmarknad med hållbara lösningar för arbetsgivare, arbetstagare och samhället i stort.

Om Ibility   |   Nyheter   |   Media   |   KontaktVäxel  08 - 15 00 70  |  info@ibility.se