IBILITY

INSTITUTE

FORSKNING OCH UTVECKLING

Ibility Institute bedriver praktiknära arbetsmarknadsforskning som sätter anställdas, arbetsgivares och arbetslösas beslutsfattande i centrum. Forskningsportföljen har potential inom en rad samhällsfrågor.

Stacks Image 269092

TVÄRVETENSKAP

Ibility Institute arbetar tvärvetenskapligt. Inget kunskapsfält har alla svar men många kunskapsfält har viktiga bidrag till policy och praktik.

My Image

TEORI OCH PRAKTIK

Ibility Institute förenar utveckling, utförande och utbildning. I mötet mellan dessa aktiviteter kan teori och praktik komplettera och stärka varandra. Modellen liknar hur ett universitetssjukhus utvecklar, utför och utbildar i vård.

Exempel: Fastbrändhet
Ungefär en miljon svenskar menar att de har fel arbetsuppgifter, fel arbetsgivare eller båda två. Det är fler än antalet arbetslösa i Sverige.

"Det kanske inte är fel på vare sig dig, chefen eller jobbet – du har bara fastnat i en dålig matchningslösning."

Under 20 år har Ibility Institute studerat upplevelsen av att vara fastbränd och vad man kan göra åt det. Resultaten syns i tjänster för att förebygga sjukskrivningar och förbättra kompetensförsörjning i stora och små organisationer över hela Sverige.

ÖPPENHET OCH SAMARBETE

Inåt | Vi låter andra studera oss. Exempelvis har forskare från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet studerat våra tjänster för att förebygga sjukskrivningar.

Utåt | Vi delar våra resultat genom analyser, läroböcker och universitetskurser samt genom utbildning och handledning av chefer och personal på kommuner, regioner, omställningsorganisationer och Arbetsförmedling.

Framåt | Vi utvecklar tjänster tillsammans med andra som i vårt samarbete med Sophiahemmet Rehab Center och Skandia kring yrkeslivsplanering. Och med Omställningsfonden kring personer med sjukdomshistorik.

PERSONCENTRERAD ARBETSMARKNAD

Begreppet personcentrerad vård är idag självklart i vårdens styrdokument. Ibility Institutes arbete visar att personcentrerad arbetsmarknad borde vara lika självklart i arbetsmarknadens styrning.

Det som i vård kallas precisionsmedicin kallar vi precisionsmatchning – skalbar problemlösning som fångar mer av både arbetsgivares och arbetstagares lösningsmängd.

Stacks Image 269171
Stacks Image 269276

Ibility Institute leds av Torild Carlsson. Han har en bakgrund inom ekonomi och socialpsykologi och samarbetar med forskare inom en rad områden. Hans böcker Äntligen måndag? Myter och möjligheter i arbetslivet (2006) och Äntligen måndag, Arbetsmarknad för alla (2018) används på universitet och högskolor i Sverige och utomlands.


0708 - 16 66 69


Om Ibility   |   Nyheter   |   Media   |   KontaktVäxel  08 - 15 00 70  |  info@ibility.se