Stacks Image 269018

Ibility Institute

Ibility Institute utvecklar stödtjänster för anställda, arbetslösa, sjukskrivna och arbetsgivare och har utvecklat en omfattande forskningsportfölj för arbetsliv och arbetsmarknad. De svar som växer fram har inverkan på en rad viktiga samhällsfrågor.

INNOVATION | PRODUKTIVITET | INTEGRATION

DROP-OUTS | ÅLDRANDE BEFOLKNING | GLOBALISERING

OMSTÄLLNING | KRIMINALITET | FUNKTIONSNEDSÄTTNING

TILLVÄXT | SJUKSKRIVNINGAR | FASTBRÄNDHET

YRKESIDENTITET | ROBOTISERING | ARBETSLÖSHET

ARTIFICIELL INTELLIGENS | UTANFÖRSKAP | KARRIÄRHÄLSA

Tvärvetenskap

Ibility Institute är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö fokuserad på arbetsliv och arbetsmarknad. I vårt utvecklingsarbete är det tydligt att inget kunskapsfält har alla svar men att många har viktiga bidrag till en praktiskt användbar helhet.

My Image

Utvecklingsorganisation

Ibility Institute är organiserat enligt principerna för ett universitetssjukhus där utveckling, utförande och utbildning dagligen prövas mot varandra. Vi menar att detta är avgörande för att teori och praktik ska kunna komplettera och stärka varandra.

Stacks Image 269032

Omvärldskontakt

Inåt | Vi låter forskare studera oss. Just nu gör forskare från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet en studie av en av våra tjänster.

Utåt | Vi sprider resultat genom böcker samt utbildning och handledning av chefer och personal på Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommuner.

Framåt | Vi utvecklar tjänster tillsammans med andra som i vårt samarbete med Sophiahemmet Rehab Center och Skandia kring karriärhälsa.

Kontakt

Ibility Institute leds av Torild Carlsson. Han har en bakgrund inom ekonomi och socialpsykologi och samarbetar med forskare inom en rad områden. Hans böcker Äntligen måndag? Myter och möjligheter i arbetslivet och Äntligen måndag, Arbetsmarknad för alla används som läroböcker på universitet och högskolor.


0708 - 16 66 69


My Image

08 - 15 00 70

Stadsgården 10, 4 tr
116 45 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×