My Image
Stacks Image 268996

EN DEL AV SAMHÄLLET

Sedan år 2000 har Ibility arbetat med över 80 000 klienter. Med beprövad vägledning i kombination med förståelse för en modern arbetsmarknad skapar vi nya jobb och bättre arbetsrelationer varje dag. Vi har ansvarat för utbildning och handledning av över 500 stödpersoner på stora och små orter över hela Sverige.

My Image

Vi lägger 10 procent av vår omsättning på forskning och utveckling. Genom analyser, läroböcker och seminarier vill vi bidra till kunskap om en personcentrerad arbetsmarknad där problemlösningen hos enskilda arbetsgivare och arbetstagare står i centrum. Vi föreläser på universitets- och gymnasienivå. Håller seminarier för politiker och tjänstemän. Och för samman arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom alla branscher.

Om Ibility   |   Nyheter   |   Media   |   KontaktVäxel  08 - 15 00 70  |  info@ibility.se