HUR GÖR JAG MED MEDARBETARE FAST I FEL ROLL?

VI VILL TA VÅRT ANSVAR FÖR REHABILITERINGEN MEN VET INTE HUR

JAG HITTAR INGET SÄTT ATT TALA MED DEN HÄR MEDARBETAREN

7 ÅR AV REHABILITERING UTAN ATT HA KOMMIT I MÅL

HUR FÅR VI MEDARBETARNA ATT BLI EN DEL AV VÅR NYA STRATEGI?

MASSA TID LÄGGS PÅ REKRYTERING OCH ÄNDÅ BLIR DET FEL

JAG VILL ATT FLER MEDARBETARE SKA KÄNNA ÄNTLIGEN MÅNDAG!

KARRIÄRHÄLSA®

Karriärhälsa® handlar om att minska risk för sjukskrivning och att ge förutsättning för snabbare och klokare återgång vid sjukskrivning. Om kompetensförsörjning och delaktighet där hälsa och produktivitet lyfter varandra. Om att locka, utveckla och behålla kompetens.

Stacks Image 269290

Att talang och vilja inte är på rätt plats är slöseri. Lika illa är det när talang lämnar i förtid. Alla vinner när individen kan stämma av det hon kan och vill med organisationens behov. Karriärhälsa® skapar förutsättningar för att medarbetare ska vara på plats – på rätt plats. Tjänsten lockar fram det bästa i medarbetarna – för deras egen och organisationens skull.

Hur skulle det vara att ha medarbetare som varje år, av egen drivkraft, stämde av hur de bäst gör nytta för organisationen?

Karriärhälsa® är en hälsoförebyggande tjänst som kan skräddarsys efter organisationens behov och förutsättningar.

Yrkeslivsplanering är karriärhälsa® förpackat som hälsoförebyggande tjänst inom ramen för Skandias hälsoförsäkring. Läs mer ...

Karriärhälsa® undersökning handlar om att fånga upp problem och åtgärda innan de växer sig stora – som en hälsoundersökning.

HÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ARBETSVARDAGEN

Som arbetsgivare erbjuder du kanske träningskort eller ser över arbetsmiljö och ergonomi. Men ofta är det matchning – hur jobb och individ passar ihop – som har störst inverkan på produktivitet, hälsa och sjukskrivningar.

Det går bra en vecka till. En månad till. Men med många små förändringar hos individ och i arbetsuppgifter riskerar man ändå att växa ifrån varandra.

Med karriärhälsa® undersökning får individen stöd att matcha sig mot jobbet. Vad stämmer, vad skaver och vad kan vi göra åt det. Som vid en medicinsk hälsoundersökning är syftet att fånga problem innan de vuxit sig stora. När förutsättningarna att ta tag i dem är bäst.

Om Ibility   |   Nyheter   |   Media   |   KontaktVäxel  08 - 15 00 70  |  info@ibility.se