Nyheter

Om Ibility / Nyheter

Nyheter 2018-2022

Stacks Image 269333

Juni 2022 | Torild Carlsson från Ibility Institute höll keynote när Swedish JobTech bjöd in arbetsmarknads- och näringslivspolitiker att möta experter från Swedish Edtech, Google och Iteam. Tack för ett proffsigt och intressant arrangemang!

Stacks Image 269324

Maj 2022 | Ibility välkomnade samarbetspartners från Tyskland, Slovakien och Bulgarien till 5 dagar om hur Ibilitys F&U-portfölj kan ge nya svar på gamla frågor kring kompetensförsörjning, inkludering och livslångt lärande.

Stacks Image 269317

April 2022 | Torild Carlsson håller föreläsningen Äntligen måndag - Arbetsmarknad för alla vid LIN-dagarna 2022 i Luleå. De årliga LIN-dagarna samlar de som arbetar med integration vid Sveriges länsstyrelser.

Tack till Länsstyrelsen Norrbotten för proffsigt värdskap kring viktiga frågor!

Stacks Image 269310

Februari 2022 | Torild Carlssons bok Äntligen måndag - Arbetsmarknad för alla blir kurslitteratur vid ännu ett universitet. Göteborgs Universitet som tar in boken som obligatorisk läsning i kursen Humanistens arbetsliv.

Se andra universitet som har boken som lärobok.

Stacks Image 269292

Januari 2022 | Iben Treebak på Köpenhamns universitet och Rie Thomsen på Aarhus Universitet publicerar en "peer-reviewed" artikel Towards a Grounded Theory of Mid-Career Stuckness i Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance.

Inspirerade av Ibility Institutes arbete med att minska risken för att människor blir fastbrända i fel jobb har de studerat personer i Life Science som menar att de fastnat i fel jobb. Artikeln finns att läsa här.

 • 2021
  Stacks Image 269285

  December 2021 | Torild Carlssons bok Äntligen Måndag – Arbetsmarknad för alla blir obligatorisk i Studie- och Yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet från våren 2022.

  Boken blir del av termin 4 och kursen Arbetsliv, hälsa och omställning där Torild Carlsson från Ibility Institute också föreläser.

  Stacks Image 269278

  November 2021 | Torild Carlsson på Ibility Institute föreläser för studenter och personal på Södertörns Högskolan om "Arbetsmarknad – att bygga ett bra arbetsliv".

  Stacks Image 269264

  Oktober 2021 | Ibility inleder ett samarbete rörande Karriärhälsa® med Omställningsfonden – en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen.

  Stacks Image 269257

  September 2021 | Ibility blir en av Stockholms första leverantörer i Arbetsförmedlingens nya tjänst KROM - Kundval Rusta och Matcha. KROM ersätter STOM där Ibility varit leverantör sedan starten 2016 och har fått fler "stjärnor" i Arbetsförmedlingens kvalitetsmätningar än någon annan leverantör i Stockholm.

  Stacks Image 269271

  Augusti 2021 | Ibility bjuds in i regeringens strategiska samverkansprogram rörande kompetensförsörjning och livslångt lärande. "Breddad rekrytering – mångfald och inkludering".

  Stacks Image 269250

  Juni 2021 | Torild Carlsson från Ibility Institute presenterar två paper på Forum För Arbetslivsforskning (FALF2021) arrangerat av Mälardalens högskola. Personcentrerad arbetslivsforskning och hälsans källa, Professionellt arbetslivsstöd på distans.

  Stacks Image 269243

  Juni 2021 | Torild Carlsson från Ibility Institute intervjuas av Digitalt Innovationscenter på Arbetsförmedlingen. VRpodden - Avsnitt 4 - handlar om VR som teknik för arbetslivsinriktat stöd och coachning. Intervjun i VR-miljö och finns att lyssna på här.

  Stacks Image 269236

  Maj 2021 | Vår första internationella podcast - en podcast på engelska riktad till tyskar om att vara fastbränd i fel jobb och vad man kan göra åt det. Lyssna: Krautworking.

  Stacks Image 269229

  April 2021 | Ibility Institute presenterar sitt forsknings- och utvecklingsarbete vid Rikskonferensen Samverkan | Skola | Arbetsliv. Under rubriken "Äntligen måndag – strategisk kompetensförsörjning och karriärhälsa" presenterade Torild Carlsson nya svar på gamla problem kring kompetensförsörjning.

  Stacks Image 269218

  Mars 2021 | Ibility inleder ett samarbete kring matchningsverktyg med JobTech Development på Arbetsförmedlingen.

  Stacks Image 269204

  Februari 2021 | En föreläsning om Fastbrändhet och Karriärhälsa läggs upp på Youtube på engelska för att möta det intresse som väckts för frågorna i Danmark i samband med en konferens arrangerad av professor Rie Thomsen vid Aarhus universitet.

  Stacks Image 269197

  Januari 2021 | Ibility möter sina samarbetspartners från Tyskland, Bulgarien och Slovenien (online) för att fördjupa kunskapen om Ibilitys arbetssätt Biologdesignern inför en planerad implementering inom ramen för Erasmus+.

 • 2020
  Stacks Image 269186

  December 2020 | Torild Carlsson från Ibility Institute lägger fram ett paper vid International Conference on Service Management arrangerat av Ostfalia University på temat "Trust in Online Career Guidance".

  Stacks Image 269179

  November 2020 | Torild Carlsson från Ibility Institute håller Keynote vid en konferens ordnad vid Forskningsenheten i Vägledningen på Aarhus Universitet samt det danska nätverket för forskning i vägledning. Temat var "Fastbrändhet - en central del av Karriärhälsa®".

  Stacks Image 269147

  Oktober 2020 | Efter att ha sålt ut första upplagan släpps läroboken Äntligen måndag – arbetsmarknad för alla (2018), i en uppdaterad, mer lättläst och ännu snyggare upplaga.

  Stacks Image 269211

  September 2020 | Professor Claudia Bernhard-Oettel och Professor Emeritus Gunnar Aronsson (båda Psykologiska Institutionen på Stockholm Universitet) samt fil df Klas Gustafsson (Institutionen för försäkringsmedicin på Karolinska Institutet) presenterar studien "När du och ditt jobb inte (längre) passar ihop" om tjänsten Karriärhälsa® som Ibility utvecklat sedan 2003. Kontakta Ibility för ytterligare information.

  Stacks Image 269169

  Augusti 2020 | Ibility fyller 20 år. Efter pandemin blir det tid att fira människor, innovationer och relationer. Vi hörs!

  Stacks Image 269162

  Maj 2020 | Torild Carlsson föreläser om Framtidsval och karriärhälsa® på den årliga Nationella studievägledarkonferensen i Örebro och delar med sig av sina erfarenheter av att göra kvalitativ vägledning tillgänglig för många. Inställt pga Corona.

  Stacks Image 269155

  April 2020 | Bokförlaget Langenskiöld släpper en serie filmer med Torild Carlsson och viktiga budskap ur boken Äntligen måndag – arbetsmarknad för alla med anledning av Corona-Pandemins konsekvenser för arbetsliv och arbetsmarknad.

  Stacks Image 269140

  Mars 2020 | Ibility välkomnar en internationell delegation på en veckolång konferens om arbetssättet "Biologdesignern" och hur det bidragit till att sänka arbetslöshet, minska utanförskap, minska sjukskrivningar och skapa nya jobb. Framskjutet pga Corona

  Stacks Image 269133

  Februari 2020 | Ibility Institute går med i Nätverket arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv vars referensgrupp är sammansatt av arbetsmarknadsparters huvudorganisationer – Svenskt Näringsliv, LO, Saco, TCO, SKL och Arbetsgivarverket. Nätverket drivs av RISE som är huvudsamordnare, tillsammans med Helix Competence Centre / Linköpings universitet.

  Stacks Image 269126

  Januari 2020 | Torild Carlsson från Ibility Institute höll ett lunchseminarium på Ratio på temat Äntligen måndag - Arbetsmarknad för alla. Tack för spännande diskussion!

 • 2019
  Torild Carlsson

  November 2019 | Trygghetsfonden bjöd in Ibility att berätta om personcentrerad arbetsmarknad vid sina leverantörsdagar. Förutom Torild Carlsson från Ibility och Caroline Söder från Trygghetsfonden talade bland annat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt.

  Stacks Image 269112

  Oktober 2019 | Ibility inleder ett tvåårigt projekt med Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (Tyskland), Euro-Projektservis, (Slovakien) och German Center for Vocational Training (Bulgarien). Tillsammans ska vi utforska hur Ibilitys forskningsportfölj bäst används för regional utveckling.

  Stacks Image 269108

  September 2019 | Ibility flyttar till Hornsgatan 50A. Huset ligger på Hornsgatspuckeln vid Mariatorget i Stockholm och har en lång och spännande historia. Vi tackar för en bra start med trevliga hyresvärden Stadsholmen.

  My Image

  Augusti 2019 | Torild Carlsson intervjuas i podden Allt du vetat veta om arbetsmarknaden. "Vad vet du egentligen om arbetsmarknaden? Hur fungerar den? Fungerar den? Vad fungerar verkligen när det gäller att matcha människor som behöver jobb och de som söker personal."

  Sök efter Torild Carlsson i din poddradiospelare eller lyssna här.

  My Image

  Juli 2019 | Torild Carlsson intervjuas under Almedalsveckan av Elin Sobczak om en personcentrerad arbetsmarknad som byggs nerifrån och upp – ett välmatchat jobb i taget. Och hur detta kan göras effektiv och i stor skala.

  Sök efter Torild Carlsson i din poddradiospelare eller lyssnar här.

  My Image

  Juni 2019 | Torild Carlsson, Ibility Institute for Labour Market Research and Development, presenterade ett working paper: "Rättsökning – en bortglömd aspekt av problemlösning inom arbetsliv och arbetsmarknad" vid forskningskonferensen FALF 2019 (forum för arbetslivsforskning) arrangerat av HELIX Competence Center, Linköpings universitet. Läs Book of abstracts

  My Image

  Maj 2019 | Rie Thomsen, Danmarks första professor i karriärvägledning, uppmärksammar läroboken Äntligen måndag - Arbetsmarknad för alla samt Ibility Institutes forsknings- och utvecklingsarbete kring samhällsnyttan med oberoende professionell vägledning i den danska dagstidningen Berlinske. Läs artikeln

  My Image

  April 2019 | Ibility i samverkanssamtal med Nacka kommuns projekt Vercity. Målet är att hitta kloka länkar mellan högskola och det omgivande samhället som även kan användas i andra delar av Sverige.

  My Image

  Mars 2019 | Stenungsunds kommun bjöd in Torild Carlsson från Ibility för att komma vidare kring sitt arbete för kommunens unga. Fokus för dagen var Ibilitys erfarenheter av samarbeten med andra kommuner samt fördjupning i valda delar av boken Äntligen måndag - arbetsmarknad för alla.

  My Image

  Februari 2019 | Torild Carlsson håller keynote "Trendspaning - vägledning och arbetsmarknad" på avslutningskonferensen för projektet Vägledning för livet. Projektet syftar till att studie- och yrkesvägledning ska vara ett prioriterat område och leda till utveckling och jobb på den regionala arbetsmarknaden.

 • 2018
  My Image

  December 2018 | Ibility Institute inleder ett forskningssamarbete med University of Chile, University of Buenos Aires, Federal University of Rio de Janeiro, University of the Philippines, Silliman University, Ostfalia University och Shenzhen Polytechnic.

  My Image

  November 2018 | Ibility Institute inleder ett forsknings- och utbildningssamarbete med Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Ostfalia University of Applied Sciences).

  My Image

  Oktober 2018 | Torild Carlsson diskuterar boken Äntligen måndag – arbetsmarknad för alla med Fredrik Hillerborg i podden Lära från Lärda.

  Sök efter Torild Carlsson i din poddradionspelare eller lyssna här.

  My Image

  Oktober 2018 | Boken Äntligen måndag – arbetsmarknad för alla delas ut till samtliga deltagare på HR-Dagarna 2018.

  My Image

  September 2018 | Boken Äntligen måndag – arbetsmarknad för alla presenteras på Bokmässans Forskartorg.

  My Image

  Augusti 2018 | Ibility inleder ett samarbete med Stockholm Science and Innovation School. Alla studenter i årskurs tre får 40 timmar individualiserad vägledning inför kommande studier, arbete och entreprenörskap.

  My Image

  Juli 2018 | Torild Carlsson presenterar Ibility Institutes forsknings- och utvecklingsarbete i samband med ett seminarium rörande arbetets roll för integration under Almedalsveckan.

  My Image

  Juni 2018 | Ibility Institute tecknar ett intentionsavtal om samarbete med Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft GmbH i Tyskland.

  My Image

  Maj 2018 | Release av uppföljare till boken Äntligen måndag? Myter och möjligheter i arbetslivet som sålt i över 25 000 exemplar. Boken heter Äntligen måndag – arbetsmarknad för alla. Adlibris | Bokus.


Stacks Image 15637_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×