F&U

Ibility Institute / Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Ibility Institute bedriver verklighetsnära forskning och utveckling inom arbetsliv och arbetsmarknad. Genom aktionsforskning sätts individens beslutsfattande i centrum i stödtjänster för anställda, arbetslösa, sjukskrivna och arbetsgivare. Arbetet görs i samarbetet med offentliga och privata aktörer och forskningsportföljen har potential inom en rad viktiga samhällsfrågor.

Stacks Image 269092

Tvärvetenskap

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete är tvärvetenskapligt. Inget kunskapsfält har alla svar men många kunskapsfält har viktiga bidrag till en praktiskt användbar helhet.

My Image

Teori och praktik

Ibility Institute förenar utveckling, utförande och utbildning. Enligt modellen för universitetssjukhus testas de tre mot varandra i vardagen för att teori och praktik ska kunna komplettera och stärka varandra.

Stacks Image 269032

Öppenhet och samarbete

Inåt | Vi låter forskare studera oss. Exempelvis har forskare från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet gjort en studie av en av våra tjänster för att förebygga sjukskrivningar och summerade: "Det är sällan man som forskare möter så tydliga och samstämmiga resultat."

Utåt | Vi delar våra resultat genom läroböcker och universitetskurser samt genom utbildning och handledning av chefer och personal på kommuner, regioner och Arbetsförmedling.

Framåt | Vi utvecklar tjänster tillsammans med andra som i vårt samarbete med Sophiahemmet Rehab Center och Skandia kring yrkeslivsplanering och karriärhälsa. Och i vårt samarbete med kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden kring personer med sjukdomshistorik som söker nya vägar.

Kontakt

Ibility Institute leds av Torild Carlsson. Han har en bakgrund inom ekonomi och socialpsykologi och samarbetar med forskare inom en rad områden. Hans böcker Äntligen måndag? Myter och möjligheter i arbetslivet och Äntligen måndag, Arbetsmarknad för alla används som läroböcker på universitet och högskolor i Sverige och utomlands.


0708 - 16 66 69


Stacks Image 15637_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×