Skolsamarbeten

Studerar / Skolsamarbeten

Framtidsval i framtidsinriktade skolor

Skaffa sig resurser

Förvalta sina resurser

15 år investering i skolbänken för att förbereda sig för arbetslivet och 15 minuter med en studie- och yrkesvägledare för att lära sig förvalta investeringen. Är det rimligt?

Framtidsval

Många skolor vill erbjuda stöd inför arbetslivet men är osäkra på hur. Ibility samarbetar med grund- och högskolor för att erbjuda karriärkunskap och karriärhälsa. Det är kompletta kurser på 30-40 timmar av individualiserad vägledning.

Vi kan aldrig bli en "kunskapsnation" om inte investering i utbildning åtföljs av investering i att förvalta kunskapen. Visionen borde snarare vara att 15 % av tiden i utbildning ägnas åt att lära sig ta vara på det man lärt sig.

I samarbete med rektor, studie- och yrkesvägledare och ämneslärare utformar vi en individualiserad vägledning i grupp som passar alla – vare sig de tänkt arbeta, studera vidare, starta eget eller inte vet vilket. Och även de som känner sig vilsna i sina studier. Det kan göras som en egen kurs eller länkas till andra kurser.

Högskolor Läroboken Äntligen måndag – Arbetsmarknad för alla (2018) fungerar som ett aktuellt stöd för kvalificerade och personligt relevanta diskussioner på högskolenivå.

My Image

  • Arbetets roll våra liv
  • Att hitta sin personliga arbetsmarknad
  • Att möta arbetslivets utmaningar
  • Arbetets roll i samhället
  • Hur jobb blir till
  • Arbetsmarknadens förändring
  • Källkritik kring arbetsmarknad
  • Arbetsmarknadens organisering

"Det här är en bok att använda både som professionell i ett kunskapsinhämtande men också som en arbetsbok med sina klienter vare sig de är arbetssökande, studenter eller människor i behov av rehabilitering för att skapa förståelse för sitt sammanhang."

Tidningen Vägledaren


Stacks Image 15579_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×