DOTTERN TAR STUDENTEN SNART – SEN DÅ

JAG SER POTENTIALEN I MIN SON – MEN DET GÖR INTE HAN

JAG FÅR INTE FÖRTROENDET ATT STÖTTA MIN DOTTER

JAG VILL ATT MITT BARN SKA TA VARA PÅ MÖJLIGHETER JAG INTE FICK

JAG ÄR HÖGSKOLEUTBILDAD MEN SONEN VERKAR INTE INTRESSERAD

MIN SON HAR HAMNAT I FEL MILJÖ

HUR SKA DOTTERN KLARA SIG UTAN GYMNASIEEXAMEN

JAG VILL INTE ATT MINA BARN SKA GÖRA SAMMA MISSTAG SOM JAG

Studerar / Föräldrastöd

Ibland räcker vi helt enkelt inte till

Att vara förälder kan vara fantastiskt. Men också väldigt svårt. Även när vi vill våra barn väl kan vi sakna förutsättningar eller verktyg för att vara bästa möjliga stöd på väg ut i livet.

En del av livet är arbetslivet och vägen dit är kantad av frågor om allt från identitet till framtidsutsikter. Ibland räcker föräldrars egna erfarenheter helt enkelt inte till. Då kan det vara bra att få stöd av någon som är oberoende och har professionell träning och verktyg för att fungera som stöd i viktiga funderingar och samtal.

Allt stöd är individualiserat och möter personen precis där de står i sina funderingar. Ibland kan stödet ligga över ett par terminer. Ibland räcker det med en kortare punktinsats.


Stacks Image 15579_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×