Karriärhälsa®

Jobbar / Karriärhälsa®

Ibland växer människor och jobb ifrån varandra

Hur du och ditt jobb passar ihop påverkar din arbetsvardag, din hälsa och din karriär. Får du hävstång på dina kunskaper och drivkrafter? Jobbar du smart eller hårt? Hur känns det når du går till jobbet? Hur känns det när du går från jobbet?

Julfest igen. Ett år till där varje dag indirekt var ett beslut om att fortsätta. Om att det som skaver kan vänta till imorgon.

Karriärhälsa® handlar om balansen mellan det du kan och vill, och det du faktiskt gör på jobbet. Ju mer du ägnar dig åt det du är bra på och tycker om, desto bättre tar du vara på dig själv.


Stacks Image 290995

Kan + Gör ≠ Vill
Ibland är vi duktiga på det vi gör men har tappat lusten. Då får vi fundera på hur vi kan förändra vår roll.

Vill + Gör ≠ Kan
Ibland tycker vi om det vi gör men räcker inte riktigt till. Då får vi fundera på hur vi kan utveckla oss själva.

Vill + Kan ≠ Gör
Ibland vet vi vad vi borde ägna oss åt men gör det inte. Då kan det vara dags att planera för en ny roll.


I Karriärhälsa® får du stöd för att överblicka vad du kan, vill och gör. Och verktyg för förändring på väg mot ett bättre och hälsosammare arbetsliv. Du får professionellt stöd att bygga en bättre arbetsvardag och att förebygga ohälsa. Hör av dig så berättar vi mer om vad Karriärhälsa® kan innebära för just dig?

Vanliga frågor och svar

Hur går det till?

Det är lite som att boka tid på ett karriärgym – inklusive en personlig tränare. Du får handfast stöd att överblicka vad du kan och vill och hur det stämmer överens med din arbetsvardag. Samtidigt ser du över relationen mellan arbetsliv och privatliv. Därefter får du stöd att göra stegvisa förändringar för att säkra en mer hållbar karriär och tillvaro.

Jobbet är ok men "livspusslet" går inte ihop.

Karriärhälsa® handlar förstås om jobbet – men även om övriga livet. Ett jobb som är rätt i en livssituation behöver inte vara det i en annan. Och kloka beslut du en gång fattade kanske inte är lika kloka idag – när du eller jobbet har förändrats. Med stöd att se över helheten kan du hitta lösningar som fungerar under nya förutsättningar.

Jag trivs på jobbet. Då behövs det väl inte?

Karriärhälsa® innebär att ta ett bredare grepp om arbete och hälsa, att få ihop arbetsliv och privatliv och att bygga kapacitet inför framtiden. Att känna Äntligen måndag® handlar både om vardagen just nu och om att kunna göra det bästa av förändringar som kommer.


Stacks Image 15579_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×