Karriärhälsa®

Arbetsgivare / Karriärhälsa®

Karriärhälsa® – hälsa och produktivitet

Friskvårdad arbetsvardag

Tjänsten Karriärhälsa® handlar om att förebygga ohälsa, minska sjukskrivningar och ge förutsättning för snabbare och klokare återgång i samband med sjukskrivning. Men också om delaktighet och engagemang, om att medarbetare ska jobba med rätt arbetsuppgifter och om att locka rätt medarbetare till organisationen.

Frisknärvaro

Att talang och vilja inte är på rätt plats är slöseri. Lika illa är det när talang väljer att lämna i förtid. Därför vinner alla på att stämma av det individen kan och vill med organisationens behov. Karriärhälsa® skapar förutsättningar för att medarbetare ska vara på plats. Och för att de ska vara på rätt plats. Den lockar fram det bästa i medarbetarna – för deras egen och organisationens skull.

Hur skulle det vara att ha medarbetare som varje år, av egen drivkraft, stämde av hur de bäst gör nytta för organisationen?

Hållbara alternativ

Karriärhälsa® kan användas på många sätt. Tjänsten kan erbjudas för att locka, utveckla och behålla kompetens. Den kan användas hälsoförebyggande eller som stöd för att omfördela arbetsuppgifterna inom en grupp. Eller sättas in för att hitta kloka lösningar när medarbetaren möter en förändrad livssituation – barn föds eller flyttar hemifrån, förmågor förstärks eller försvagas.

Precisionsmatchning ger hävstång

Ibland räcker det inte med medarbetarsamtal för att människors drivkrafter ska komma organisationen till del. Det leder till frustration hos båda parter. Med Karriärhälsa© får medarbetare förutsättning att bidra till att den egna utvecklingen går i takt med verksamhetens. Med tydlig pedagogik blir vaga tankar konkreta för båda och chefer får lättare att ta tillvara medarbetarnas kompetens på nytt sätt.

Ibility tillhandahåller tre tjänster inom Karriärhälsa®:

Karriärhälsa® är en hälsoförebyggande tjänst som kan skräddarsys efter organisationens behov och förutsättningar.

Yrkeslivsplanering är en hälsoförebyggande tjänst inom ramen för Skandias hälsoförsäkring. Läs mer ...

Career Cloud passar organisationer som söker kring karriärhälsa för många medarbetare men oberoende av tid och plats. Den finns även som en webbaserad molntjänst. Läs mer ...

Vanliga frågor och svar

Vad gör man i Karriärhälsa®?

I Karriärhälsa® matchas individens resurser, drivkrafter och förutsättningar mot jobbets krav och möjligheter. Tjänsten ger medarbetaren ett professionellt stöd till reflektion kring sin arbetsdag i syfte att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Med ett tydligt beslutsunderlag kan individen fatta kloka beslut som kan förbättra matchningen till nytta för både individ och organisation.

En bekant hade stor nytta av Yrkeslivsplanering. Kan jag köpa det till mina medarbetare?

Yrkeslivsplanering är en tjänst kopplad till Skandias hälsoförsäkring som tillhandahålls av Ibility. Saknar du denna försäkring så kan en liknande tjänst köpas direkt av Ibility i form av Karriärhälsa®.

Vi har problem med frånvaro. Kan Karriärhälsa® hjälpa?

Ofrivillig frånvaro kan vara stressande för både medarbetare och organisation – vare sig den orsakas av en sjuk medarbetare, sjuka barn eller annat. Med Karriärhälsa® får medarbetaren stöd att se över hur man bäst kan hantera en period av livet som kan kräva nya lösningar.


Stacks Image 15560_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×