Career Cloud

Arbetsgivare / Career Cloud

Medarbetarens affärssystem

Ibland är det inte praktiskt eller ekonomiskt möjligt att erbjuda varje medarbetare professionella samtal. Med Ibilitys webbaserad molntjänst kan alla anställda ändå få individuellt karriärstöd. Dessutom är det alltid tillgängligt – även om de är geografiskt spridda eller jobbar udda tider.

Förstår du chefens tankar om organisationens framtid? Förstår chefen dina?

Genom att systematiskt matcha sig själv och sin utveckling mot organisationens utveckling förstår medarbetarna bättre hur egen kompetens och drivkraft bäst kommer organisationen till del.


Hur går det till?

1. Erfarenheter
My Image

1. Erfarenheter

Genom att studera dina erfarenheter hittills blir det tydligare vad du kan och vad du vill i framtiden.
2. Framgångar
My Image

2. Framgångar

En del saker har du gjort extra bra. Utifrån dem upptäcker du styrkor och talanger.
3. Intressenter
My Image

3. Intressenter

Många berörs av det du gör om dagarna. Deras förväntningar idag och i framtiden blir basen för din egen strategi.
4. Mönster
My Image

4. Mönster

Du upptäcker mönster i dina erfarenheter som du stämmer av mot ditt arbete.
5. Agenda
My Image

5. Agenda

Steg för steg gör du ändringar för att lyckas och trivas bättre på jobbet.

Stacks Image 15560_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×