Rehabilitera

Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar lika mycket om det friska och fungerande som om det sjuka eller trasiga.

Rehabilitering är mer än reparation

Ibility har under 15 år utvecklat och levererat tjänster för arbetslivsinriktad rehabilitering som kombinerar respekten för hinder med ett tydligt stöd för att identifiera och förverkliga individens bästa alternativ på arbetsmarknaden.

"Tidigare arbetade jag som VD – nu blir jag sjuk av tanken att gå tillbaka."

Olika vägar tillbaka

Arbetslivsinriktad rehabilitering kan fokusera på att återvända till den plats man tidigare arbetade på. Eller på att hitta en miljö där det sjuka eller trasiga är mindre viktigt. Problemen kan vi dela med många men vägen till lösning är alltid unik

Vila och vård räcker sällan

Ibilitys tjänst kompletterar traditionell rehabilitering. De flesta rehabiliteringsprocesser fokuserar på att bota det sjuka eller trasiga. Samtidigt ska vi bygga vår framtid på de delar av oss som är friska och fungerar.

Bättre än väntat

Vi får lätt tunnelseende när vi möter något svårt. Vi ser tillbaka och till det förlorade. Men mitt i det tuffa leder bra rehabilitering ofta till möjligheter vi inte trodde fanns eller vågade hoppas på. Oftast bättre än de vi lämnat.