Karriärlärande

Studerar / Karriärlärande

15 år skola, 15 minuter studie- och yrkesvägledning

Skolan ska förbereda för arbetslivet. Men ett bra arbetsliv bygger vi inte bara på kunskap vi samlat utan även på förmågan att ta vara på det vi lärt oss. Vi är inte bara en biolog, en ingenjör, en jurist, en säljare. Vi behöver förstå mer specifikt vad just vi kan och vill, och var det hör hemma. Förstå vår personliga arbetsmarknad.

Att så många, unga som gamla, är osäkra på "vad de ska bli när de blir stora" är en personlig brist utan en sund reaktion på bristande beslutsunderlag.

Karriärlärande och karriärhälsa

Vi erbjuder Karriärlärande och Karriärhälsa som kurs på gymnasie- och högskolenivå. Vinsterna för eleverna är motivation och identitet idag, men också motståndskraft och trygghet i möte med arbetslivets utmaningar. Vinsten för skolan är ökad studiemotivation och färre avhopp men också elever som förutom kunskap fått nyckeln till ett bra arbetsliv – kanske det viktigaste i valet av skola.

My Image

Studiemotivation

Att länka sin ansträngning för att lära till vad man kan få tillbaka i form av ett bättre arbetsliv är centralt för studiemotivation. Det är egentligen självklart men vi ser det också igen och igen i våra samarbeten.

Yrkesvägledning

Den tid studie- och yrkesvägledare har till förfogande är oftast för begränsad för att stötta individen att upptäcka sin personliga arbetsmarknad. Individualiserat stöd till en yrkesframtid riskerar att då reduceras till administrativt stöd för studieval.

Att bli sedd

När individer uppmärksammas i sina förmågor och deras värde växer en yrkesidentitet fram. Utan den söker sig många istället till andra miljöer som ser dem – som konsument, som offer, som kriminell. Att inte bli sedd alls är outhärdligt.


Stacks Image 15579_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×