Historik

My Image
My Image

Om Ibility / Historik

20 år är en bra start

Vi har arbetat med över 80 000 klienter under mer än 20 år. Beprövad vägledning i kombination med förståelse för en modern arbetsmarknad och ett modernt arbetsliv skapar nya jobb och bättre arbetsrelationer varje dag. Vi har ansvarat för utbildning och handledning av över 500 stödpersoner på stora och små orter över hela Sverige. Utifrån ett systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete driver vi professionaliseringen av stöd i arbetsliv och arbetsmarknad.

Kunskapsdriven verksamhet

Sedan start lägger vi cirka 10 procent av vår omsättning på forskning och utveckling. Vårt viktigaste mått på kvalitet är att vi med stolthet går till jobbet. Det gör vi bara om vi känner att vi levererar det bästa stöd som finns - varje dag.

En del av samhället

Med kunskap följer ansvar. Därför engagerar vi oss i samhällsutvecklingen. Genom läroböcker och bokcirklar, öppet hus, studiebesök och föreläsningar vill vi bidra till kunskap om ett arbetsliv och en arbetsmarknad där individen står i centrum. Vi föreläser på högskolor, universitet och gymnasieskolor. Vi för samman arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Och håller seminarier för politiker av alla färger.


Stacks Image 15637_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×