Medarbetare i fel roll

Arbetsgivare / Medarbetare på fel plats

Alla lider när en medarbetare är fast i fel roll

Ofta är det medarbetaren som först märker att det skaver i vardagen. Men det är svårt att byta och riskabelt att tala om det.

En miljon svenskar menar att de har fel arbetsuppgifter eller fel arbetsgivare. Många har svårt att ta sig ur situationen utan professionellt stöd – de är fastbrända.

Det behöver inte ens vara något fel på medarbetaren eller företaget. De kan helt enkelt ha vuxit ifrån varandra. Men för att komma vidare räcker inte insikten att man inte längre passar ihop. Man behöver stöd att upptäcka ett bättre alternativ.

Med professionellt stöd kan individen arbeta fram alternativ som blir bättre för alla parter. Samtal som reducerats till rättigheter och skyldigheter kan vändas till samtal om möjligheter. Stödet kan erbjudas som en tjänst för berörda individer eller preventivt för en grupp eller en hel organisation.

Vanliga frågor och svar

Hur går det till?

Individen får stöd att upptäcka nya möjligheter – inom eller utanför organisationen. På så vis möjliggörs även en överenskommelse som är klok för alla parter.

Alla alternativ känns dåliga för oss och medarbetaren.

Nyckeln till att skiljas åt på ett bra sätt är ofta att medarbetaren får behålla sin trygghet medan hon får oberoende stöd att arbeta fram ett klokare alternativ. Att hon kommer i en situation där hon lämnar organisationen för att den inte duger åt henne. Inte för att hon inte duger åt organisationer.

Ibland uppkommer behovet kring en enskild individ. Ibland sker det en förändring i verksamheten där det bästa är att samtliga i en grupp får stöd att ta ställning till om de vill fortsätta att göra resan i verksamheten eller om de har en bättre framtid någon annanstans.

Jag vill inte att min medarbetare ska känna sig utpekad.

I relationer – inklusive arbetsrelationer – finns inga svar som alltid fungerar. Därför börjar vi med att stämma av var respektive part står för att hitta rätt sätt och rätt tidpunkt att ta upp frågan.


Stacks Image 15561_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×