Kompetensförsörjning

Arbetsgivare / Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Ett vanligt sätt att ta sig an kompetensförsörjning är att kommunicera svårighet att anställa. Men många av de man vill nå tolkar det som att andra undviker branschen eller organisationen – Vill inte andra jobba med detta är det bäst jag passar mig.

Hur vänder man risken att "bristyrken" tolkas som "tristyrken"? Och vilka andra vägar finns det arbeta med strategisk kompetensförsörjning?

Framgångsrik kompetensförsörjning börjar i insikten att individer inte söker sig till organisationen eller branschen för att individen är lösningen på deras behov - utan för att organisationen eller branschen är lösningen på individens behov.

Stacks Image 269224

12 vägar till kompetensförsörjning

Det finns åtminstone 12 sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Alla utgår ifrån att organisationer och branscher löser sina problem genom att lösa individers problem. Vilka använder ni idag? Vilka mer behöver ni?

Exempel #3) Fördomsfri kompetensförsörjning

Ett callcenter hade svårt att få motiverad personal. De frågade sig "Vad kan vi erbjuda som få andra kan erbjuda?" Svaret blev en separat enhet för nudister där personalen fick jobba nakna. Kunderna såg dem ju ändå inte. Ansökningarna strömmade in.

En nyckel till strategisk kompetensförsörjning är att se bortom fördom – om andra men också sig själv. Callcentret utgick först ifrån att man behövde kläder för att sköta jobbet. Vilka möjligheter har din organisation bortom fördomar om andra och er själva?

Exempel #10) Hållbar kompetensförsörjning

Ibland hindras kompetensförsörjningen av att medarbetare lämnar i förtid eller går sönder. Det finns beprövade verktyg som hindrar att medarbetare slutar av fel anledning och dessutom mår och jobbar bättre vilket i sig stärker kompetensförsörjningen.


Stacks Image 15560_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×