Karriärhälsa®

hälsoundersökning

Arbetsgivare / Karriärhälsa® hälsoundersökning

Hälsoundersökning för arbetsvardagen

Som arbetsgivare erbjuder du kanske träningskort. Kanske ser du över arbetsmiljö och ergonomi. Men i många jobb är det matchningen – hur jobb och individ passar ihop – som har störst inverkan på produktivitet, hälsa och sjukskrivningar.

Det går bra en dag till. En vecka till. En månad till. Men med många små förändringar hos individ och i arbetsuppgifter riskerar man ändå att växa ifrån varandra.

Liksom vid en medicinsk hälsoundersökning är syftet att fånga problem innan de vuxit sig stora. När förutsättningarna att ta tag i dem är som bäst.

Individen får professionellt stöd att precisionsmatcha sig mot jobbet. Vad stämmer, vad skaver och vad kan vi göra åt det? Samtidigt får de överblick på prestation och återhämtning, på familj och fritid.

Exempel på användning:
- Årlig hälsoförebyggande avstämning
- Förberedelse inför medarbetarsamtal
- För att ta tag i ett specifikt problem

Stacks Image 269071

Vanliga frågor och svar

Vem behöver Karriärhälsa® hälsoundersökning?

Att se över hur medarbetare och arbetsuppgifter passar ihop är ett kostnadseffektivt sätt att undvika att medarbetare blir sjukskrivna eller fastnar i en roll där de inte presterar. Det kan göras förebyggande eller när endera part upplever att det skaver i relationen.

Hur hänger Karriärhälsa® hälsoundersökning ihop med medarbetarsamtal?

Före medarbetarsamtal Många chefer upplever att medarbetare kommer oförberedda till sitt medarbetarsamtal eller bara har en önskelista som har lite med verksamheten att göra. Hur vore det att istället möta en individ som på ett strukturerat sätt har tänkt igenom hur organisationen och medarbetaren bästa kan ha nytta av varandra under kommande året.

Efter medarbetarsamtal Karriärhälsa® hälsoundersökning kan initieras när ett medarbetarsamtal synliggjort en förändring hos individen, familjesituationen, rollen eller annat som gör det klokt att se över matchningen mellan individ och roll.

Vad gör man i Karriärhälsa® hälsoundersökning?

Medarbetaren får stöd att göra en nulägesanalys om vad det är som stämmer i matchningen mellan sig själv och rollen, vad som inte stämmer och hur arbetet fungerar tillsammans med livet utanför arbetet. Därefter får medarbetaren stöd att ta fram en plan för att hitta klokare lösningar som passar individen och organisationen.

Hur ofta gör man Karriärhälsa® hälsoundersökning?

Organisationer och individer förändras olika fort. Vid snabb förändring kan det vara klokt att stämma av varje år för att inte tappa produktivitet eller viktiga medarbetare. Det ger dessutom kraft till arbetsvardagen att tidigt justera problem och man kan gå med lättare steg till jobbet.

För medarbetare som genomgått Karriärhälsa® - planering och där förändringstakten inte är så hög räcker det ofta med en Karriärhälsa® - undersökning vartannat år.

Kan Karriärhälsa® hälsoundersökning användas för en hel grupp?

Ibland behövs det en omstart för en hel grupp. Man kan ha varit igenom en större förändring eller vara på väg emot en. Då kan det vara klokt att alla får stöd att hitta sin nya roll – så att tiden på jobbet kan användas till jobbet.


Stacks Image 15561_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×