Personcentrerad

arbetsmarknad

Ibility Institute / Personcentrerad arbetsmarknad

Personcentrerad arbetsmarknad

Personcentrerad arbetsmarknad utgår ifrån att en välfungerande arbetsmarknad byggs nerifrån och upp – ett välmatchat jobb i taget. Att vi hittar bättre svar på arbetsmarknadens utmaningar när löser problem på individnivå snarare än att söka svar för kategorier och grupper. Detta finns beskrivet i våra två böcker – Äntligen måndag, myter och möjligheter i arbetslivet och Äntligen måndag, arbetsmarknad för alla.

Stacks Image 269092

Ett nytt begrepp

Begreppet lanserades sommaren 2019 och är inspirerat av personcentrerad vård som idag med självklarhet återfinns i många av vårdens styrdokument. Vi arbetar för att personcentrerad arbetsmarknad ska bli lika självklart för de som arbetar med att förbättra arbetsmarknadens funktion.

Analys och ansvar

Dagens arbetsmarknad kombinerar ofta en kollektiv analys med en förväntan om individuell motivation. Vi menar att individer, organisationer och samhället alla skulle vinna på att ta ett gemensamt ansvar för att säkra att individer kan göra bästa möjliga analys på individnivå.

Stacks Image 269110

Realism och effektivitet

I Ibility Institutes forsknings- och utvecklingsarbete har vi visat att en personcentrerad arbetsmarknad inte bara är praktiskt möjlig utan också mer realistisk och mer effektiv för individ, organisation och samhälle än de modeller som idag används – på kort sikt och lång sikt.

Det som är ineffektivt är försöka centralstyra beslut som bara kan fattas på individnivå. Det som är orealistiskt är att basera stöd på modeller som inte stämmer överens med verkligheten.

Kontakt

Vill du diskutera vad personcentrerad arbetsmarknad kan innebära för dig och din verksamhet så hör gärna av dig.


0708 - 16 66 69


Stacks Image 15637_171610

08 - 15 00 70

Hornsgatan 50A, 3 tr
118 21 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×