My Image

Specialister på karriärplanering och personlig marknadsföring mot jobb.

Äntligen måndag™

80 000 arbetssökande

Vi har samarbetat med över 80 000 arbetssökande. Beprövad vägledning i kombination med förståelse för en modern arbetsmarknad skapar nya jobb och bättre arbetsrelationer varje dag.

25 år av resultat

Goda resultat under 25 år gör att många ser oss som förebild och kommer för att lära. Vi har ansvarat för utbildning och handledning av över 500 stödpersoner på stora och små orter över hela Sverige.

Vi utbildar och handleder

Vi utbildar stödpersoner som jobbar under svåra förutsättningar. Därför måste vi hela tiden ligga i framkant och aktivt driva utvecklingen av stöd till arbete och studier.

Kunskapsdriven verksamhet

Testa, testa, testa

Det finns mycket tyckande om stöd till arbete. Vi tycker inte - vi testar. Det förtjänar medarbetare, deltagare och skattebetalare. Sedan start lägger vi cirka 10 procent av vår omsättning på forskning och utveckling.

Långsiktig utveckling

I 25 år har vi fokuserat på det vi och våra deltagare ser leder till jobb på den svenska arbetsmarknaden. Inte på trender som datorkörkort, starta-eget kurser för alla eller allmänna motivationsföreläsningar.

Äntligen måndag™

Vårt viktigaste mått på kvalitet är att vi med stolthet går till jobbet. Det gör vi bara om vi känner att vi levererar det bästa som finns - varje dag. Vi vill vara Sveriges bästa arbetsgivare för Sveriges proffsigaste coacher.

En del av samhället

Individen i centrum

Med kunskap följer ansvar. Därför engagerar vi oss i arbetsmarknaden. Genom boken Äntligen måndag, bokcirklar, öppet hus, studiebesök och föreläsningar vill vi bidra till kunskap om en arbetsmarknad där individen står i centrum.

Kunskapsspridning

Vi föreläser på gymnasieskolor, högskolor och universitet. För samman arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Håller seminarier för politiker av alla färger. Och utbildar och handleder studie- och yrkesvägledare.

Arbetsmarknadskunskap

Utbildning är självklart för många. För oss är arbetsmarknadskunskap lika viktigt. Med rätt förutsättningar bidrar entreprenörer till att bygga Sverige. Det gör även individer som får lära sig hur de kan ta sig till den plats där deras förmågor gör bäst nytta.

Välkommen på öppet hus!