Stöd och matchning

My Image

45% fler i jobb eller studier än snittet för Stöd och matchning enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik.