Yrkeslivsplanering

Ibility och Sophiahemmet Rehab Center i innovativt samarbete.

"Yrkeslivsplanering är en hälsoförebyggande tjänst som syftar till friskare medarbetare och organisationer."Stefan Andersson, VD Sophiahemmet Rehab Center

Hälsoförebyggande

Inom ramen för Skandias Hälsoförsäkring har Ibility och SRC sedan 2003 utvecklat en tjänst för yrkeslivsplanering. Sedan 2009 används den av allt fler företagskunder i kombination med till exempel hälso- och rehabvägledning samt kognitiv beteendeterapi. Tjänsten är ett unikt och viktigt komplement till andra traditionella preventiva hälsoinsatser.

Friskvård i vardagen

I Yrkeslivsplaneringen matchas individens resurser, drivkrafter och förutsättningar mot jobbets krav och möjligheter. Tjänsten ger medarbetaren ett professionellt stöd till reflektion kring sin arbetsvardag utifrån en beprövad metodik i syfte att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Med den nyskapande tjänsten blir arbetets vardag en del av det kortsiktiga och långsiktiga friskvårdsarbetet. Individens matchning mot arbetsplatsen och yrkesrollens förutsättningar blir ett viktigt och självklart bidrag för att skapa god hälsa.

Hållbara alternativ

Vid en pågående sjukskrivning fungerar istället yrkeslivsplaneringen som en viktig del av rehabiliteringsprocessen. Med en tydlig och aktuell bild av sig själv och sin yrkesroll ges individen förutsättningar att identifiera kloka och hållbara alternativ vid en arbetsåtergång eller vid en omställning.

Ibility är specialister på karriärplanering och personlig marknadsföring mot jobb. Sophiahemmet Rehab Center (SRC) levererar tjänster inom hälso- och arbetsmiljöområdet till bland annat Skandias företagskunder med hälsoförsäkring.