Ungdomar och dropouts

15 år i skolbänken. 15 minuter samtal om vad jag ska med studierna till.

Respekt skapar jobb

När unga erbjuds vägledning får de ofta frågor som ”Vad kan du?” och ”Vad vill du?”. Sällan erbjuds de stöd för att ta reda på sina svar. Då är det stödet som är problemet. Inte de unga utan examen.

Arbetslösa är en resurs

När de som lämnat arbetslivets motorvägar får stöd att se vad de har med sig, kan det hända mycket på kort tid. Ofta skapas ett nytt jobb av samma individ som samhället tidigare bemött som en belastning.

Snabba resultat

Att de utan examen inte har en plats på arbetsmarknaden bygger på okunskap om arbetsmarknaden. I våra samarbeten har ungdomar på 3 månader gått från isolering hemma till arbete, studier och företagande.