Rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är mer än reparation.

Unika samarbeten

Individen lär sig att söka information i en ny värld och finna en yrkesroll där hennes intelligens och motivation kommer till sin rätt. Med verktyg anpassade för förutsättningarna kan vägen till arbete kortas med fler år.

Dubberade resultat

I många fall har införandet av vårt arbetssätt Biologdesignern dubblerat antalet personer i självförsörjning i jämförelse med tidigare insatser. Det innebär mycket stora vinster för individer och samhälle.

Möjligheter

Vi har tränat och handlett hundratals professionella, i stora och små stödmiljöer, som jobbar i gränslandet mellan det friska och det sjuka. Det fungerande och det trasiga.

"Steg för steg finner vi vägar för att, tillsammans med individen, upptäcka, undersöka och förverkliga kloka möjligheter bortom begränsningarna."