Integration

Att erfarenheter från en kultur inte hittar rätt på en ny arbetsmarknad är slöseri.

Arbete som nyckel till samhället

I alla våra samarbeten är integration en naturlig del. Vi samarbetar med arbetsförmedlingar och kommuner för att göra mötet med den svenska arbetsmarknaden till en central del av mötet med Sverige.

Unika resurser

Med Ibilitys arbetssätt får människor stöd att vidga bilden av sina erfarenheter och talanger. Översätta dem till en kulturellt ny marknad. Och förklara så att andra begriper vad som gör dem unikt intressanta.

En snabbare väg

Individen lär sig att söka information i en ny värld och finna en yrkesroll där hennes intelligens och motivation kommer till sin rätt. Med verktyg anpassade för förutsättningarna kan vägen till arbete kortas med fler år.