Biologdesignern

Sveriges mest beprövade stöd till arbete och studier

Att uppfinna hjulet är slöseri

Varje år tas, bara i Sverige, hundratals initiativ för att utveckla stöd till arbete, rehabilitering och integration. Som om ingen visste vad som fungerar.

En gemensam bas

Många verksamheter har tydliga rutiner för korrekt administration av arbetslöshet och utsatthet. Men ett hopkok av idéer om hur individen rör sig mot ökad självförsörjning.

Ett tryggt val

Ibility står bakom Sveriges mest spridda och beprövade arbetssätt för stöd till arbete eller studie. Det har använts på över 80 små och stora orter över hela Sverige.

Tydliga resultat

96 procent

96 procent av deltagarna skulle rekommendera Ungdomslotsen i Laholm för andra. Ibilitys metodik Biologdesignern är kärnan i kommunens tjänst.

477 000 kr

477 000 kr är den långsiktigt prognostiserade lönsamheten per deltagare för projekt MAC i Västerås som använder Ibilitys metodik Biologdesignern.

2 x resultat

När arbetsförmedlare började använda Biologdesignern i sina rehabiliteringstjänster gick ofta dubbelt så många i arbete jämfört med tidigare.

Samarbeten med kommuner och arbetsförmedlingar som gör skillnad varje dag.

"Jag har fått tillbaka stoltheten i min yrkesroll."Handläggare Arbetsförmedlingen
"Äntligen förstår mina kollegor och min chef varandra när det gäller hur vi bäst ger stöd."Handläggare kommunal arbetsmarknadsenhet
"Med en gemensam syn på stöd fungerar samverkan mellan arbetsförmedling, kommun och försäkringskassa mycket bättre."Chef samverksansorganisation