Arbetsmarknadsstöd

Stödverktyg utvecklade av proffs, för proffs

"Vi behöver inte vara perfekta för att klara ett jobb. Det räcker att titta på dem man känner som har ett jobb för att förstå det."Dagens Nyheter om Ibilitys syn på människor och arbetsmarknad