Karriärplanera

Att talang och vilja inte är på rätt plats är slöseri. Lika illa är det när talang väljer att lämna i förtid.

Ibility 2.0 lockar fram det bästa i medarbetarna – för deras egen och företagets skull.

Karriärstöd för alla

Ibland räcker inte utvecklingssamtal för att människors drivkrafter ska komma organisationen till del. Det leder till frustration hos båda parter. Samtidigt är det praktiskt och ekonomiskt omöjligt att erbjuda varje medarbetare professionella samtal.

Alltid tillgängligt

Ibilitys 2.0 gör det möjligt att erbjuda alla anställda individuellt karriärstöd. Vare sig de är i samma rum eller på Nordpolen. Medarbetarna förstår organisationens behov och hur egen kompetens och drivkraft bäst kommer organisationen till del.

Hävstång på resurser

Medarbetare får förutsättning att bidra till att den egna utvecklingen gå i takt med verksamhetens. Med tydligt pedagogik blir vaga tankar konkreta för båda och chefer får lättare att ta tillvara medarbetarnas kompetens på nytt sätt.

Medarbetarens affärssystem

Förstår du chefens tankar om organisationens framtid? Förstår chefen dina?

My Image

1. Erfarenheter

Genom att studera dina erfarenheter hittills blir det tydligare vad du kan och vad du vill i framtiden.

My Image

2. Framgångar

En del saker har du gjort extra bra. Utifrån dem upptäcker du styrkor och talanger.

My Image

3. Intressenter

Många berörs av det du gör om dagarna. Deras förväntningar idag och i framtiden blir basen för din egen strategi.

My Image

4. Mönster

Du upptäcker mönster i dina erfarenheter som du stämmer av mot ditt arbete.

My Image

5. Agenda

Steg för steg gör du ändringar för att lyckas och trivas bättre på jobbet.